Nøktern Folkeleg Heile landet Idretten Nytenking

EIT ANNLEIS OL

PARALYMPISKE OG OLYMPISKE VINTERLEIKAR TIL NOREG

VESTLANDET SKAL VERE EIN SENTRAL ARENA

STØTTESPELARAR

BAKGRUNN

Dei olympiske leikane var opphavleg tenkt som ein konkurranse for amatørutøvarar, eit samlande arrangement for både deltakarar og tilskodarar. No er det pengane som styrer og den olympiske sjela er forringa.

Dei olympiske leikane tilhøyrer ikkje dei få og rike. Dei tilhøyrer oss, folket.

Foto: Getty Images

OM IDRETTENS OLYMPIADE AS

Idrettstinget har vedtatt at Idrettsstyret skal gjere sonderinger internt i idretten og med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finst ein reell vilje til å arrangere PL/OL i Noreg i framtida

Idrettens Olympiade AS arbeider for at det skal greiast ut om sentrale delar av vinterleikane kan arrangerast på Vestlandet.