Nøktern Folkeleg Heile landet Idretten Nytenking

EIT ANNLEIS OL

PARALYMPISKE OG OLYMPISKE VINTERLEIKAR TIL NOREG I 2030

VESTLANDET SKAL VERE EIN SENTRAL ARENA

STØTTESPELARAR

BAKGRUNN

Dei olympiske leikane var opphavleg tenkt som ein konkurranse for amatørutøvarar, eit samlande arrangement for både deltakarar og tilskodarar. No er det pengane som styrer og den olympiske sjela er forringa.

Dei olympiske leikane tilhøyrer ikkje dei få og rike. Dei tilhøyrer oss, folket.

Foto: Getty Images

OM IDRETTENS OLYMPIADE AS

Idrettskretsane i Oppland, Telemark, Trøndelag og Hordaland har sendt inn felles forslag til Idrettstinget i mai 2019 om at Noreg skal utgreie om å søkje paralympiske og olympiske vinterleikar i 2030.

Idrettens Olympiade AS arbeider for at det skal greiast ut om sentrale delar av vinterleikane kan arrangerast på Vestlandet.