Det største folkestyrte bærekraftsprosjektet

#OLNorge2030 er ikke bare en idrettsfest i 3 uker. Det er et 10-årig nasjonalt samarbeidsprosjekt hvor idrett, næring og politikere samarbeider for å nå FNs bærekraftsmål.

Meny