Om Idrettens Olympiade AS

Idrettens Olympiade AS arbeider for å greie ut om sentrale deler av paralympiske og olympiske vinterleikar kan arrangerast på Vestlandet. Ein folkefest på Vestlandet vil gje store ringverknader i næringslivet og samfunnet for øvrig.

Idrettskretsane i Oppland, Telemark, Trøndelag og Hordaland har sendt inn felles forslag til Idrettstinget i mai 2019 om at Noreg skal utgreie om å søkje paralympiske og olympiske vinterleikar i 2030.

Idrettens Olympiade AS er eigd av Idrettsrådet i Bergen og Voss Idrottsråd og representert ved Hordaland Idrettskrets.

Foto: Hunnalvatn media
Foto: Hunnalvatn media

Talsperson for Hordaland Idrettskrets er styreleiar Helge Johnsen.

Foto: Valentina Baisotti, NRK
Foto: Valentina Baisotti, NRK

Kontakt

Vi ber om at alle førespurnader vert retta til koordinator for Idrettens Olympiade AS

Hanne Hedenstad

Tlf: 97170415
Epost: post@idrettens-olympiade.no