En invitasjon til å drømme

I disse dager ønsker Idrettens Olympiade å sende ut en invitasjon. En invitasjon om å drømme. Kan idretten designe et bærekraftig, demokratisk og folkelig OL som arrangeres i hele landet?

Alle store idrettsprofiler har startet med en drøm. Bjørgen, Klæbo, Zuccarello og Fourcade. For de ble drømmen virkelig. Det håper vi også #OLNorge2030 blir.

På idrettens premisser

– Etter at vi lyktes med å få Idrettstinget 2019 til å utrede muligheten for å arrangere OL i Norge vil vi fungere som en diskusjonsarena for hvordan Norge ønsker at et OL skal være i fremtiden, sier daglig leder i Idrettens Olympiade Dag Jarle Aksnes.

Aksnes forteller at målet fremover er at Norge skal utarbeide et tilbud om å arrangere paralympiske og olympiske leker i Norge i 2030.

Selskapet Idrettens Olympiade, som er finansiert av private midler, jobber målrettet for et OL på idrettens premisser. Dette skal ifølge Aksnes bli et prosjekt som setter standard for alle fremtidige idrettsarrangement, forhåpentligvis over hele verden.

– Da trenger vi å møte ikke bare idretten i hele Norge, men også næringsliv, politikere, innovatører og andre som ønsker å være med på å et samarbeidprosjekt, sier han.

Lokale krefter på grasrotnivå

Med å reise rundt i landet med en invitasjon om å drømme vil han også treffe lokale krefter.

– De som drømmer om å selge osten sin, potetburgeren, cideren eller de som drømmer om å realisere planlagte anlegg som kan benyttes både under OL og som multiarenaer i sitt nabolag, sier Aksnes.

Hvis Norge skal arrangere et OL i fremtiden er det viktig at det skapes et engasjement på grasrotnivå som bygger seg opp fra bunn, og ikke minst må hele prosessen må være åpen.

– Disse spillereglene må også vi i Idrettens Olympiade følge. Klarer vi ikke å skape et rent OL uten doping, svart arbeid og korrupsjon eller med demokratiske verdier, så er det ikke noe poeng å gå videre med en OL-søknad, sier han.

For å få til dette ønsker han altså å treffe andre som vil være med å skape et bredt engasjement rundt idéen om et annerledes OL.

– Jeg pleier å si at det er rart at ingen har tenkt tanken før når vi har alt vi trenger. Fjorder, fjell, isbreer, mattradisjoner, kultur og de beste utøvere i verden. OL hører hjemme her og det hører hjemme hos det norske folket, sier Dag J. Aksnes.