Verdens beste vinter- idrettsnasjon

1 Norge

Gull

132

Sølv

128

Bronse

111

Totalt

2 USA

105

113

89

3 Tyskland

93

89

60

4 Østerrike

64

81

87

5 Canada

74

64

62

En idrettsbevegelse

«Herregud så dumt«, var det første representantene i Idrettsrådet i Bergen tenkte da de fikk presentert idèen om se på muligheten for å arrangere OL på Vestlandet. Idrettsrådet på Voss hadde akkurat lagt fram denne tanken for sin ekvivalent i vest. Det var bare å se ut vinduene fra kontorene i Idrettens Hus. Herfra synes olympiske vinterleker like fjernt som det kanskje kunne synes fra Rio eller Casablanca.

Men så kom et viktig poeng; hva hvis idretten i hele Norge kan samarbeide om å ikke bare arrangere et Vinter-OL, men samtidig også være med på å definere hvordan fremtidens idrettsarrangementer bør være – i hele verden? Fra stolen i Idrettsrådet tenkte man igjen; «Herregud så dumt… det er at verdens beste vinteridrettsnasjon ikke arrangerer OL«.

Hvorfor bygge et Bob- og akeanlegg i Tromsø når Hunderfossen allerede har et svært vellykket anlegg? Hvorfor bygge en ny skøytehall når Bergen jobber med å få tak over Slåtthaug? Hvorfor ikke vise frem hele landet? Skiskyting i Lofoten? Ishockey i Oslo, Førde, Sogndal og Stavanger? Snowboard og freestyle på Voss? Utfor i Narvik?

Hva om vi jobber for at Norge utreder muligheten for bærekraftige leker der tiden frem mot OL blir et levende laboratorium for innovasjon innen transport, økt vinterturisme, ny medieteknologi, nye næringer og fokus på norsk mat, drikke og kultur?

Idrettens Olympiade er ikke en søknad, det er en idrettsbevegelse hvor hele idretten involveres for å se om vi kan arrangere OL i Norge. Veien mot et eventuelt OL er et 10-årig nasjonalt samarbeidsprosjekt innen bærekraft, hvor idrett, næring og politikere samarbeider for å FNs bærekraftsmål. En bevegelse som kjemper for rene leker og fremmer idrettens grunnprinsipper om god helse.

2017

Idrettsrådet på Voss begynner å leke med tanken om å skape et OL på idrettens premisser og får med seg Idrettsrådet i Bergen. «Herregud så dumt», tenker de, men sakte, men sikkert utvikler det seg et samarbeid om å definere et fremtidig bærekraftig OL.

2018

Selskapet Idrettens Olympiade oprettes og finansieres med private midler med mål om å jobbe for at idretten skal bestemme om idretten selv ønsker OL i Norge.

2019

NIF bestemmer på Idrettstinget å utrede muligheten for å arrangere OL i Norge og at man skal presentere idéen om OL for norske politikere.

Idrettens Olympiade begynner å møte viktige interessenter både i politiske miljøer, i idretten og i organisasjonslivet som strekker seg over hele landet.

2021

Idrettstinget bestemmer om man skal gå inn for at Norge skal utrede muligheten for å kunne søke PL/OL eller ikke.

2030

Et annerledes, bærekraftig og rent OL arrangeres i Norge?