Hvor kan vi arrangere OL/PL i Norge?

Mulige byer og arenaer for arrangement

Oslo
Trondheim
Voss
Lillehammer

Bergen
Stavanger
Vik
Sogndal
Førde
Finnmark
Tromsø
Narvik
Bodø/Lofoten
Kvitfjell
Vikersund
Østfold

Norge har tilstrekkeleg med eksisterende og planlagte anlegg til å arrangere olympiske vinterleker.

Ved å ta hele landet i bruk kan olympiske og paralympiske vinterleker arrangeres uten at det bygges anlegg som ellers aldri ville vært bygd.

Gode møtearenaer i lokalsamfunnet er viktige for folkehelsen, og ikke minst for at idretten skal kunne oppfylle sitt samfunnsansvar. Derfor er oversikten og kartet over under stadig utvikling, og vi reiser rundt og snakker med idretten i hele Norge.

Vi skal i all hovedsak oppgradere eksisterende anlegg, eller ta i bruk allerede planlagte arenaer. Skal man oppnå FNs bærekraftmål om bærekraftige byer og samfunn må vi legge til rette for helårsanlegg for idrett og kultur. Det er ikke hensiktsmessig å bygge noe som ikke kommer lokalbefolkningen og breddeidretten til gode. Gjennom å tenke innovasjon, og infrastruktur, kan man også oppgradere samfunnet. Planlagte bygg må så langt det lar seg gjøre være multiarenaer som flere idretter kan bruke både sommer og vinter. Paralympiske og olympiske vinterleker skal komme hele Idretts-Norge til gode.

Det er estimert kostnader på 10 til 15 milliarder i bygging og oppgradering av anlegg, samt 10 milliarder kroner i gjennomføringskostnader som forutsettes å bli dekket av den internasjonale olympiske komite (IOC). I tillegg kommer betydelige kostnader til vei og annen infrastruktur.